Hướng Dẫn Khiếu Nại Và Đền Bù Hàng Hóa

1. Đối với các mặt hàng order qua công ty.
 
Trường hợp thiếu hàng: trong trường hợp thiếu hàng, khách hàng liên hệ và báo lại số lượng thực nhận. Để chúng tôi có biện pháp xử lý:
 
Nếu do shop gửi thiếu, sẽ báo shop gửi bù hàng hoặc trả lại tiền theo yêu cầu của quý khách.
 
Trường hợp thất lạc hàng hóa: Nếu do thất lạc hàng trong quá trình vận chuyển, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền 100% số hàng đó.
 
2. Đối với hàng hóa ký gửi.
 
Trong trường hợp thất lạc hàng hóa chúng tôi sẽ bồi thường 400% tiền vận chuyển tương ứng với số hàng hóa đó.

 

*Lưu ý: Các mặt hàng có giá trị cao hoặc dễ vỡ, quý khách nên chọn đóng gỗ thêm để giảm thiểu rủi ro (méo, vỡ,... ) Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển thực tế đóng gỗ vẫn có thể xảy ra va đập bên tronghàng hóa. Điều này là không thể tránh khỏi.

Kính mong quý khách hàng lưu ý để chủ động nắm bắt được những rủi ro có thể xảy ra!